Teatr w Galerii – pierwsza edycja

Tytuł projektu: „Teatr w Galerii” – przegląd teatralny w Galerii Osobliwości w Pieskowej Skale

Okres realizacji: Od 1 września do 25 września 2015 r.

Cel: Celem projektu jest spopularyzowanie działalności amatorskich grup teatralnych, podtrzymanie i pomoc w rozwoju cennej inicjatywy oddolnej i zainicjowanie działalności centrum kultury w powstałej przy zamku w Pieskowej Skale „Galerii Osobliwości”.

Działania: Organizacja wydarzenia kulturalnego, a w szczególności przeglądu teatralnego. Pokaz spektakli przygotowanych przez amatorskie grupy teatralne, młodzieżową i dorosłą, które działają w Skale pod kierunkiem Juliusza Chrząstowskiego.

Okres realizacji:
18.09.2015 godz. 9.00 – pokaz dla szkół „Mydziecisieci”
20.09.2015 godz. 17.00 – „Sztuka, ach… sztuka”

Uczestnicy: W projekcie uczestniczą mieszkańcy gminy Skała i Sułoszowa.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.


„Teatr w Galerii” – przegląd teatralny w Galerii Osobliwości w Pieskowej Skale

„Teatr w Galerii” – przegląd teatralny w Galerii Osobliwości w Pieskowej Skale

„Teatr w Galerii” to pierwsze wydarzenie kulturalne, w które zaangażowało się nasze stowarzyszenie, a jego odbiorcami byli mieszkańcy gmin Skała i Sułoszowa.

więcej

Podobne Projekty