Teatr w Galerii - czwarta edycja

Tegoroczna edycja TEATRU W GALERII to już wspomnienie. Licznie zgromadzona w Galerii Osobliwości w Pieskowej Skale publiczność oklaskiwała wspaniałe popisy amatorskie i zawodowe.

Owacje zebrał młodzieżowy zespół Dramerów, który przygotował spektakl z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. 
Żarliwie oklaskiwano amatorski Narodowy Teatr ze Skały, który pod wodzą Juliusza Chrząstowskiego pokazał Męczeństwo Piotra O'Heya z brawurą wcielając się w kolejne postacie z niełatwego dramatu Sławomira Mrożka. Podziwialiśmy międzypokoleniowy zespół prezentujący zaskakującą sztukę w barwnych kostiumach.


Wywodzący się z Sułoszowej Rafał Domagała zadziwił bardzo trudną formą monodramu, ożywiając przygotowane przez siebie lalki. Zachwycał jego kunsztowny taniec z lalkami i tekstem opowiadającym prawdziwą historię Hansa Christiana Andersena - taniec z publicznością, taniec z samym sobą.


Po prezentacjach długo trwały rozmowy o spektaklach, pomysłach na nowe realizacje, o przyszłości Galerii Osobliwości i Teatru w Galerii.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Krakowskiego.


Teatr w Galerii 2018 - zapraszamy już 02.09.2018 do Pieskowej Skały!

Teatr w Galerii 2018 - zapraszamy już 02.09.2018 do Pieskowej Skały!

Zamek Pieskowa Skała
02.09.2018 15:00

W tym roku tradycyjnie zaprezentujemy w Pieskowej Skale wspaniałe spektakle przygotowane przez adeptów sztuki teatralnej pod okiem doświadczonych aktorów i reżyserów.więcej

Podobne Projekty