Odkrywamy arcydzieła

"Odkrywamy arcydzieła " to projekt polegający na udostępnieniu - przede wszystkim w sieci -  wspaniałych dzieł i arcydzieł znajdujących się w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności. Akademia Umiejętności została utworzona w 1872 r., w wyniku przekształcenia istniejącego od 1815 r. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Choć formalnie ograniczona do zaboru austriackiego, pełniła od początku rolę ogólnopolskiej instytucji naukowej i kulturalnej - jej działalność wykraczała poza zabór austriacki, skupiając badaczy z całej Polski i wielu innych krajów. Wyrazem promieniowania Akademii poza granice zaborów było przekazanie jej na własność (1893) zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, największej kolekcji poloników zgromadzonych przez Wielką Emigrację, także utworzenie jej stacji w Paryżu, a już wcześniej powołanie do życia Ekspedycji Rzymskiej (corocznych wyjazdów do archiwów rzymskich).

Po pierwszej wojnie światowej, przemianowana na Polską Akademię Umiejętności, stała się narodową oficjalną reprezentantką nauki polskiej. Okres międzywojenny był czasem największej aktywności PAU, przede wszystkim wydawniczej. Powstała też, w miejsce Ekspedycji Rzymskiej, Stacja Naukowa w Rzymie. Działalność PAU w tym samym zakresie była kontynuowana po okupacji niemieckiej do roku 1952, kiedy jej agendy i majątek zostały przejęte, decyzją ówczesnego rządu, na rzecz utworzonej właśnie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. PAU nie została jednak rozwiązana, także działalność jej – po nieudanych próbach reaktywacji w latach 1956/57 i 1980/81 – mogła być podjęta zaraz po transformacjach ustrojowych 1989 r.

Zdigitalizowane zbiory PAU można obecnie  poznać dzięki stronie www.pauart.pl

Nasz  projekt, który realizujemy dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura w sieci”, ma zbiory te ożywić, pokazać z różnych stron i przede wszystkim o nich opowiedzieć. Dlatego zrealizujemy 18 krótkich filmów cyklu „Dzieła, arcydzieła”, które zamieścimy na stronie o tej samej nazwie. Cykl ten od września będzie emitować premierowo TVP Kraków, a także TVP Historia i TVP3. Pokażemy w nim rękopisy i starodruki z Biblioteki PAU i PAN, najcenniejsze fotografie z Fototeki Lanckorońskich, arcydzieła Gabinetu Rycin, czyli grafiki najwybitniejszych twórców tego gatunku sztuki, najciekawsze zbiory Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Biblioteki Rozdolskiej Lanckorońskich. Dzięki projektowi „Niech przemówią arcydzieła” realizowanemu w ramach programu „Kultura –Interwencje 2020”, na stronie „Dzieła, arcydzieła” znajdą się także wykłady przybliżające kontekst historyczny, społeczny i kulturowy prezentowanych eksponatów. O zbiorach opowiedzą znawcy tematu - naukowcy opiekujący się nimi, badającymi je, znającymi wszelkie ciekawostki z nimi związane. Dla większości z nich będzie to debiut przed kamerami. Tematami ich opowieści będą między innymi grafiki Albrechta Dürera, Lucasa Cranacha starszego, Rembrandta van Rinn, Williama Hogartha, pamiętniki Teofila Lenartowicza, notatki Wyspiańskiego, fotografie badaczy z podróży po Mongolii, Cejlonie, Afryce i wiele innych.

Partnerami projektu są Polska Akademia Umiejętności, Fundacja PZU oraz Telewizja Kraków. PAU oprócz udostępnienia dzieł i wsparcia merytorycznego przygotowuje i udostępnia stronę o nazwie „Dzieła, arcydzieła”. Fundacja PZU dofinansowuje projekt, a Telewizja Kraków jest koproducentem cyklu filmowego, po jej stronie jest także promocja cyklu oraz jego emisja.

 NCK


Warto pomyśleć...

Warto pomyśleć...

Emisja cyklu na antenie TVP  Kraków dzieje się, podobnie na TVP3 Regionalna, a już niedługo ruszy emisja w TVP Historia. Ale my namawiamy na spokojne zobaczenie odcinków na naszej stronie poniżej lub na stronie www.dzielaarcydziela.pl. Każdy odcinek kończy się ciekawym pytaniem, zachęcamy do znalezienia odpowiedzi na nie.

więcej

Już za niecały tydzień startujemy z cyklem „Dzieła, arcydzieła”.

Już za niecały tydzień startujemy z cyklem „Dzieła, arcydzieła”.

Od 1 września w TVP Kraków codziennie o godz. 8.42 i  17.35 będzie można oglądać kolejne odcinki prezentujące wspaniałe dzieła sztuki, niezwykłe pamiątki z podróży do miejsc, których już prawie lub w ogóle nie ma, unikalne dokumenty naszej historii i nieznaną spuściznę po najwybitniejszych twórcach.

więcej

Relacje z planu

Relacje z planu

Zdęcia do cyklu „Dzieła, arcydzieła” powstającego w ramach dwóch projektów Narodowego Centrum Kultury – „Kultura – Interwencje 2020” i „Kultura w sieci” powoli zbliżają się do końca. O tym jak wyglądały, opowiadają poniższe relacje dwóch przyszłych kierowniczek produkcji, które pracowały przy filmie w charakterze asystentek reżysera, kierowniczek planu, sekretarek planu.

więcej

A więc kręcimy!

A więc kręcimy!

O dwóch tygodni trwają zdjęcia do cyklu „Dzieła, arcydzieła”. Praca nad projektami w ramach dotacji narodowego Centrum Kultury z programów  „Kultura - Interwencje 2020” i „Kultura w sieci” ruszyła pełną parą.

więcej

Przenosimy się do sieci.

Przenosimy się do sieci.

Jak wszystkim pandemia pokrzyżowała nasze plany. Nasz sztandarowy projekt czyli festiwal „Krakowskiej Godki” musieliśmy odłożyć na przyszły rok. Ale nie pozostajemy bezczynni. Szanse na aktywność przyniosły nam konkursy ogłoszone przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programów „Kultura - Interwencje 2020” i „Kultura w sieci”.

więcej