“Rekwizyty wyobraźni Kazimierza Mikulskiego” – debata w Cricotece

Debatę organizowaną 6.VI.17r. przez Stowarzyszenie Bene Tibi, Cricotekę i Telewizję Kraków w przestrzeni wystawy „Biel kolorem śniegu” poprowadziła Maria Hussakowska. O twórczości Kazimierza Mikulskiego wraz nią dyskutowali : Marta Lisok, Karolina Kolenda oraz Krzysztof Siatka. Debata / rozmowa ogniskowała się na pytaniu, jak może być dzisiaj aktualizowana twórczość Mikulskiego. Karolina Kolenda, po ustaleniu stanu badań, zastanawiała się nad możliwymi strategiami pracy z dorobkiem artysty, w szerszym kontekście, mitycznych miejsc, z którymi był związany : Cricot, Krzysztofory, Groteska. Kuratorka Marta Lisok starała się umieścić Mikulskiego w przestrzeni idealnej wystawy, a wyjaśniając swoje wybory i koncept całości, wprowadziła słuchaczy w metody swojej kuratorskiej praktyki. Natomiast Krzysztof Siatka przyjrzał się procesowi muzeifikacji dorobku artysty i przedstawił swoją wizję idealnej muzealnej przestrzeni dla Mikulskiego, a także wyjaśnił, co z dorobku artysty tam by się znalazło.

Po dyskusji specjalistów głoś zabrali słuchacze – zaskoczeniem była obecność prawie dziewięćdziesięcioletniego kuzyna Kazimierza Mikulskiego. Wypowiadały się przede wszystkim osoby, które miały szczęcie znać artystę osobiście – czy to zawodowo, czy prywatnie. Debatę będzie można zobaczyć na antenie TVP Kraków – o terminie poinformujemy.

Maria Hussakowska (Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJP2) – historyczka sztuki, krytyczka i edukatorka. Ostatnio zajmuje się nowym muzealnictwem, wystawami i kuratorstwem (Display. Strategie wystawiania, red., Universitas, Kraków 2012; Talking About Exhibition red. Kraków 2012; Wystawy mniejsze, Sztuka i Dokumentacja 15, jesień 2016). Autorka wielu artykułów i książek o sztuce amerykańskiej (Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, WL, Kraków 1984; Minimalizm w sztukach wizualnych, Kraków 2003). Przewodnicząca kapituły eksperckiej w programie małopolskich Znaków Czasu. Przewodnicząca Rady Muzeum Fotografii w Krakowie.

Krzysztof Siatka – historyk sztuki i kurator związany z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Interesuje się sztuką drugiej połowy XX wieku oraz sztuką najnowszą, następstwami konceptualizmu, a w szczególności postawami intermedialnymi i filozofią medium kreacji artystycznej. Autor koncepcji kuratorskiej kilkudziesięciu wystaw, w których wzięli udział m.in. Jan Berdyszak, Christian Boltanski, Bartek Buczek, Marek Chlanda, Tomasz Dobiszewski, Wincenty Dunikowski-Duniko, Justyna Gruszczyk, Natalia LL, Monika Niwelińska, Ewa Partum, Zdzisław Sosnowski, Artur Tajber, Teresa Tyszkiewicz, Timm Ulrichs, Alicja Żebrowska, Roland Wirtz. Autor tekstów krytycznych i esejów publikowanych w katalogach.

Karolina Kolenda – studiowała historię sztuki oraz filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oba kierunki kontynuowała, uzyskując w 2015 roku doktorat na Wydziale Historycznym oraz na Wydziale Filologicznym UJ. Zajmuje się współczesną sztuką i literaturą brytyjską, przekładem z języka angielskiego, praktyką i teorią kuratorstwa. Adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Marta Lisok – absolwentka filozofii na Uniwersytecie Śląskim i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w ramach studiów doktoranckich pod opieką dr hab. Marii Hussakowskiej przygotowuje prace na temat niewizualnych dzieł sztuki polskiej początku XXI wieku. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka książki Dzikusy. Nowa sztuka ze Śląska. Współpracuje z czasopismami “Dwutygodnik”, “Fragile”, “Art&Buisness”. Kuratorka wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej (m.in. Widmo, Mleczne zęby, Nocne aktywności, Drobnostki, Replikantki, Nic nie widać, O powstawaniu i ginięciu, Mocne stąpanie po ziemi, Przypadkowe przyjemności). W ramach programu Mała Przestrzeń w BWA prezentuje prace młodych twórców.