II Grupa Krakowska. Twórczość Kazimierza Mikulskiego

12 czerwca w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Pawilonie Józefa Czapskiego przy ul. Piłsudskiego 12, odbyła się lekcja muzealna pt. “II Grupa Krakowska. Twórczość Kazimierza Mikulskiego”. Lekcję poprowadziła Anna Budzałek – kurator wystawy zorganizowanej w 60- tą rocznicę powstania Stowarzyszenia Artystycznego II Grupa Krakowska. W lekcji wzięli udział uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Półtoragodzinne spotkanie ze sztuką przebiegało bardzo twórczo – młodzież nie tylko słuchała wykładu tematycznego, ale sama analizowała obrazy, nadawała im tytuły, dyskutowała o stylach , opowiadała o swoich preferencjach. Zgromadzone na wystawie rysunki Kazimierza Mikulskiego zaskoczyły zwiedzających- nie były to dzieła reprezentatywne dla twórcy, reprezentowały jednak różne etapy jego twórczości.

Lekcja została zorganizowana w ramach projektu “Kazimierz Mikulski” realizowanego w partnerstwie z Fundacją PZU i MKiDN.