Dobry Moment, czyli jak chronić nasze zdrowie

Na kolejnych warsztatach rozmawialiśmy o tym jak chronić nasze zdrowie – o co zabiegać i czego unikać. Dzieci biorące udział w spotkaniu rozpoczęły tworzenie różnych kompozycji plastycznych dotyczących poruszanego tematu.