Warsztaty – “Jedzą, piją, lulki palą” – mówimy pięknie i poprawnie w ojczystym języku